Cerita Cerita Islami
1. 10 Jenis Solat Yang Tidak Diterima Oleh Alloh
.........................................................................
2. Pesan Alloh S.W.T Kepada Nabi Musa A.S
.........................................................................
3. Adzab Bagi Mereka Yang Meninggalkan Sembahyang
.........................................................................
4. Alloh S.W.T. Menolak 1 dari 3 Do'a Rosululloh S.A.W
.........................................................................
5. Al-Qur'an Sebagai Pembela Di Hari AKhirat
........................................................................
6. Anak Kecil Yang Takut Api Neraka 1.2
........................................................................
7.
Antara Sabar Dan Mengeluh
........................................................................
8. Anjing ANjing Neraka
........................................................................
9. Auj Bin Unuq Dibinasakan oleh Burung Hud-Hud
........................................................................
10. Awan Mengikuti Orang yang Bertaubat
.........................................................................
11. Ayat Kursi Menjelang Tidur
.........................................................................
12. Balasan Meninggalkan Shola
.........................................................................
13. Bangunan yang Tidak Rusak Dan Pemilik Yang Tidak Bisa Mati
.........................................................................
14. Batu Batu Yang Aneh
.........................................................................
15. Bertani Di Syurga
.........................................................................
16. Bidadari Untuk Umar R.A
.........................................................................
17. Cinta Sejati Seorang Ibu Terhadap Anak-Anaknya
.........................................................................
18. Rasulullah S.A.W Mendatangi Kafilah Dagang
.........................................................................
19. Dipotong Tanganya Karena Memberi Sedekah
.........................................................................
20. Fathimah az-zahra rha dan Gilingan Gandumx
.........................................................................
21. Gunung Menangis Takut Tergolong Batu Api Neraka
.........................................................................
22. Gurau dan Canda Rasulullah S.A.W
.........................................................................
23. Hikmah Berbakti Pada Orang Tua
.........................................................................
24. Hikmah Meninggalkan Bicara Bohong
.........................................................................
25. Jangan Menyiksa Diri
.........................................................................
26. Jenazah Menjadi Babi Hutan
.........................................................................
27. Jibril A.S Kerbau, Kelelawar dan Cacing
.........................................................................
28. Juru Dakwah Yang Tidak Gentar
.........................................................................
29. Kain Kafan Rasulullah S.A.W
.........................................................................
30. Kamar Kamar di Syurga
.........................................................................
31. Kambing Dan Alat tenun
.........................................................................
32. Kasih Sayang Allah S.W.T
.........................................................................
33. Keberaniaan Sa'ed Bin Abu Waqqash R.A
........................................................................
34. Kelebihan Ayat Kursi
........................................................................
35. Kejujuran Seorang Saudagar permata
........................................................................
36. Kelebihan Umat Rasulullah S.A.W Menurut Pandangan Nabi Adam
........................................................................
37. Kesabaran Seorang perempuan Yang Dirasuk
........................................................................
38. Kisah Asal Usul Bekas Tapak Kaki Nabi Muhammad S.A.W
........................................................................
39. Kisah Asal Usul Hajar Aswad
........................................................................
40. Kisah Berkah di Sebalik Membaca Bismillah
........................................................................
41. Kisah Berpisahnya Roh Dari Jasad
........................................................................
42. Kisah Binatang Yang Bernama QUraisy
........................................................................
43. Kisah Bumi Dan Langit
........................................................................
44. Kisah Dari Kitab Allah Yang Dulu
........................................................................
45. Kisah Kelebihan Bershalawat Kepada Rasulullah S.A.W
........................................................................
46. Kisah Kelebihan Berpuasa Pada 10 Muharram/Assyura Dan Peristiwa2 Yang Terjadi Pada Bulan Tersebut
........................................................................
47. Kisah Lukman Al-Hakim Dengan Telatah Manusia
........................................................................
48. Kisah Lima Perkara Aneh
........................................................................
49. Kisah Malaikat Jibril Dan Mikail Menangis
........................................................................
50. Kisah Nafsu Yang Degil Pada Perintah Allah
........................................................................
51. Kisah Nabi Shalleh AS dan Unta Dari Batu KIsah Neraka Jahannam
........................................................................
53. Kisah Pemuda Beribu Bapakkan Babi
........................................................................
54. Kisah pemuda Yang Bernama Uzair
........................................................................
55. Kisah Pendeta Yang Insaf
........................................................................
56. Kisah Perlawanan ANtara Seorang pemuda Dan Iblis
........................................................................
57. Kisah Seekor Ulat Dengan Nabi Daud A.S
........................................................................
58. Kisah Si Pemalas Dengan Abu Hanifah
........................................................................
59. Kisah Seorang Kristen Masuk ISlam Sebab Memuliakan Assyura'
........................................................................
60. Kisah Tempat Tinggal Ruh
........................................................................
61. Kisah Unta Yang Menggagalkan Rencana Abu Jahal Untuk Membunuh Rasulullah S.A.W
........................................................................
62. Kisah Wali Allah Yang Sholat Di Atas Air
........................................................................
63. Kisah Kubur Berkata Saat Jenazah Fatimmah Az-Zahra Akan DImakamkan
........................................................................
64. Kisah Kurma Madinnah
........................................................................
65. 15 Bukti Keimanan
........................................................................
66. Mabuk Didalam Cinta Kepada Allah
........................................................................
67. Makanan Dari Hasil Tilik
........................................................................
68. Kisah Mangkuk Yang Cantik Madu dan Sehelai Rambut
........................................................................
69. Manusia Berhadapan Dengan 6 Persimpangan
........................................................................
70. Kisah Mayat Bangun Dari Kubur
........................................................................
71. Menahan Lapar Semalaman Karena Menghormati Tamu
........................................................................
72. Minum Arak Puncak Segala Kejahatan
........................................................................
73. Nabi Idris Dan Pedoman Hidup
........................................................................
74. Nabi Ilyas A.S Dan Malaikat
........................................................................
75. Nabi SUlaiman A.S dan Seekor Semut
........................................................................
76. Nama-Nama Syurga Dan Neraka
........................................................................
77. Niat Taubat Menukar Arak Dengan Madu
........................................................................
78. Orang Yang Paling Berani
........................................................................
79. Pahala Membantu Tetangga Dan Anak Yatim
........................................................................
80. Pahala Sebanyak Bintang Di Langit
........................................................................
81. Pahlawan Neraka
........................................................................
82. Penderitaan yang Dialami Oleh Abu Hurairah
........................................................................
83. PerCakapan Antara Rasulullah S.A.W Dengan Iblis
........................................................................
84. Percakapan Nabi Musa A.S Dengan Tuhan
........................................................................
85. Permohonan Si Miskin Dan Si Kaya
........................................................................
86. Rahasia Khusyuk Dalam Sholat
........................................................................
87. Rasulullah S.A.W dan Seoarang Arab Badu'i
........................................................................
88. Rasulullah S.A.W Dan Uang 8 Dirham
........................................................................
89. Rasulullah S.A.W Dan pengemis Buta
........................................................................
90. Rela Dimasukkan Kedalam Neraka
........................................................................
91. Riak Memusnahkan Pahala
........................................................................
92. Saudara Mara Kekayaan Dan Amal
........................................................................
93. Seorang Anak Membantah Perintah Ayahnya
........................................................................
94. Suara Syaitan Yang Menggoda Iman
........................................................................
95. Mati Syahid Setelah Mengucapkan Syahadat
........................................................................
96. Tanda Tanda Kiamat
........................................................................
97. Tidak Akan Masuk Neraka Orang Yang Menangis Karena Takut Allah
........................................................................
98. 7 Macam Pahala Yang Dapat Dinikmati Setelah Mati
........................................................................
99. Unta Menjadi Hakim
........................................................................
100. Wahyu Ter Akhir Kepada Rasulullah S.A.W
........................................................................

Bahasa Jawa
1. Kamus-kamus Jowo sing Lucu
.........................................................................
2. Primbon Jowo Nate Kondo
.........................................................................
3. Parik'an lan Tembung2 Jowo
.........................................................................
4. Gojekan lan Guyonan Jowo
.........................................................................
5. Cerito-Cerito ing Boso Jowo (sedulur loro)
........................................................................
6. Sinonim lan ukoro jowo
........................................................................
7.
Jenenge lan jenise Anak Kewan, godong lsp.
........................................................................
8. Cerito Lucu bab Sholat
........................................................................
9. Paribasan Jowo
........................................................................
10. Judul Film Sing Artine Boso Jowo
........................................................................
11. Judul Lagu Sing Artine Boso Jowo
........................................................................
12. Sifate Sawijineng wong iku Iso didelok songko carane ngentut
........................................................................
13. Boso Jowo ki boso kang sugih
........................................................................
14. Pitutur jowo ojo dilalekno
........................................................................
15. Manungso
........................................................................
16. Dunyo iki wes Tuo
........................................................................
17. Wolak Walik Ing Jaman
........................................................................

TERBUKTI MEMBAYAR ANDA

Monday, June 6, 2011

Sedulur Loro

Ana sedulur loro kang jenenge Himyar lan Himsar. Lelorone asale saka keluwarga sugih. Awit cilik lelorone wis didhidhik apik dening wong tuwane liwat guru khusus. Lelorone nyinaoni budi pekerti, agama, lan ilmu perang. Sedulur loro iku nduweni sifat kang ora padha. Himyar, wing tuwa, nduweni watak serakah, pengin nguwasani kabeh kang ana, lan pengin menang dhewe. Dene Himsar, sing enom, atine apik, lan tansah ngalah marang Himyar. Apa wae kang dijaluk Himyar, diwenehke. Himsar bakal bela pati yen kakange diganggu sapa wae.

Sawise lelorone ngancik dewasa, banjur padha rabi ing wektu kang lete ora adoh. Nalika Himyar rabi, pestane ana sawulan. Pesta temanten digawe regeng kaya kang dikarepake Himyar. Apa maneh, bojone Himyar anake pengusaha kondhang. Embuh, wis pira wae sapi kang dibeleh kanggo pesta. Beda karo rabine Himsar. Pesta temantene prasaja banget. Iki pancen wis dikarepake Himsar lan bojone, anake ulama kang mlarat. Himsar ketarik merga akhlake. Mula mung mbeleh pitik lan bebek. Tamu undangan uga mung kerabat lan tangga-teparone. Lelorone pancen pengin prasaja wae kanthi alasan ora dhemen pesta kang rame. Himsar pengin biaya pernikahane disumbangke kanggo wong mlarat.

Cilakane, wong tuwane sakloron tinggal donya ora let suwe karo rabine Himsar. Bandhane banjur dikuwasani dening Himyar. Himsar, adhine namapa nasib iku kanthi sabar lan ikhlas. Dheweke banjur ninggalake omahe wong tuwane iku. Lan manggon ing omah sewan prasaja.

 Wektu lumaku cepet. Kekarone wis padha duwe anak siji. Anake Himyar lanang jenenge Buyan. Dene anake Himsar wedok jenenge Ellya. Anak lelorone iki uga terkenal, sing siji bagus sing sijine ayu. Bedane, Buyan, anake wong sugih. Dene Ellya anake wong mlarat. Bab mau ngedohake keluwarga iku saengga ora padha kenal. Himyar rumangsa urip ora duwe sedulur. Himsar isih rumangsa duwe sedulur, nanging ora wani nyambung merga wedi yen didakwa nuntut warisan. Saengga Himsar luwih seneng mendhem perasaane.

Buyan dadi jaka petualang kang ngentekake bandhane wong tuwane kanggo seneng-seneng. Dene Ellya dadi prawan kang apik, mbangun miturut marang wong tuwane. Ndilalah ing sawijining dina, Himyar lan Himsar kepengin ngrabekake anake. Himyar nyoba golek calon mantu manca negara. Dheweke golek prawan ayu kang cocog karo anake, nanging ora ditemokake. Pungkasane, si Ibu mutusake gawe kalung mutiara kang bakal dijajalake marang saben prawan kang ditemokake.

"Aku pengin sapa wae mengko sing paling pas ngenggo mutiara iki bakal dadi mantuku", kandhane si Ibu kang disetujoni bojone. Buyan dhewe uga setuju.

Sawijining kreta kang dikawal tentara byaran, budhal ngliwati dalan-dalan. Saben ketemu prawan kalung iku dijajalake. Kabeh prawan ing desa iku uga ora ana sing pas. "Apa isih ana prawan ing desa iki?" pitakone. Salah sawijining wong banjur kandha yen isih ana prawan ayu kembang desa iki kang arang banget metu saka omah merga ngrewangi ibune. Sabanjure prawan iku ditimbali. Prawan iku ora liya ya Ellya. Maune Ellya nulak melu lomba iki, ning merga didheseg pungkasane dheweke uga banjur gelem. Sawetara wong tuwane sakloron ora ana ing omah.

Pranyata kalung iku pas banget ing gulune Ellya. Ibune Buyan seneng. "Kalung iku, nggonen terus, Nak. Aku mengko mrene maneh karo ngejak calon bojomu." Ellya gumbira banget. Kalung iku dicopot banjur disimpen. Dheweke ora crita marang wong tuwane. Kanthi gumbira ibune Buyan bali menyang omah. "Kaya apa ya calon bojoku, Bu?" pitakone Buyan, ora sabar. Ibune mangsuli yen prawan iku ayu lan durung nate weruh ana prawan sing ayune kaya iku.

"Saka keluarga sugih?" pitakone Himyar. 

"Ora, dhweke saka keluarga mlarat. Omahe elek lan meh rubuh. Prawan iku kulina kerja nganti tangane kasar", wangsulane si Ibu. 

"Apa ora koq pikir? Apa mung ayu sing kok goleki? Ora kok delok yen sugih dadi syarat calon mantu", tumanggape Himyar sora karo nggebreg meja marmer. 

"Nanging, prawan iku apik lan katone pinter. Dheweke bakal dadi wanita sing mutuhu lan gampang nylarasake dhiri. Bab tangan sing kasar yen diolesi karo lenga zaitun bakal dadi alus meneh," kandhane si Ibu.

  "Buyan ora setuju Bu, yen dheweke saka keluarga mlarat. Buyan mung gelem karo prawan saka keluarga sugih," kandhane Buyan.

  "Saiki ditekani maneh, lan kalunge dijaluk. Minangka gantine diwenehi dhuwit wae!" sambunge Himyar ndheseg bojone kang banjur budhal.

  Ellya sedih banget nalika wanita iku teka nggawa kabar ora apik. "Sepurane ya Nak aku ora bisa nerusake panglamarku merga ora ana kesepakatan keluarga. Dadi, tak jaluk maneh kalung iku,"kandhane wanita iku. Ellya banjur nyerahake maneh kalung iku kanthi sedih banget. Dheweke nangis. Nalika bapak lan ibune teka, tansaya sedhih. Sebab, Ellya nyimpen wadi iki mung kanggo njaga perasaan keluarga.

  Himsar sedhih nyawang Ellya kang terus nangis. Himsar ngerih-erih kanthi maneka cara, ning ora kasil, malah tambah dina nangise malah saya banter. Wong tuwane sakloron tansaya sedhih.

  "Yen mangkono Ellya bakal tak kawinke kara sapa wae kang tak temoni ing dalan", sumpahe Himsar.

Dheweke banjur nggoleki wong-wong sing gelem ngawini Ellya. Awit esuk nganti sore dheweke lagi ketemu wong lanang, kang pranyata tukang ngemis. Dheweke ketarik karo tukang ngemis iku, sabanjure dijak menyang omahe saperlu arep dikawinake karo anake. Maune Ellya kaged karo keputusane bapake.Ning, ora bisa nulak, perkawinan iku kudu dumadi merga sumpahe bapake dheweke dhewe. Tukang ngemis iku dhewe uga ora kabotan nadyan kanthi syarat kudu kerja keras, ibarate budhal peteng mulih peteng.

  Dina ganti dina, tukang ngemis iku nggawa cahya nih omah iku. Sethithik mbaka sethithik ekonomi keluarga iku malah apik. Saben wengi ana wae sing digawa tukang ngemis iku. Kadhang nggawa mas-masan kang larang, uga dhuwit akeh, sarta panganan enak. Sabanjure, ing sawijining bengi Himsar nimbali putra mantune kang misterius iku.

  "Sepurane anakku, kowe iki sapa? Maling ta? Garong ta? Tulung kandhaa sing sabenere marang bapak maratuwamu iki", pitakone Himsar.

  "Kula tukang ngemis biasa, Pak", wangsulane putra mantune.

  "Ning, yen tak sawang praenmu ora nuduhake yen kowe iku tukang ngemis. Praenmu resik lan nandhakake kepinteran kang ketutupan. Tulung kandhaa sapa sebenere kowe iki?," pandhesege maratuwa.


Sabanjure, putra mantu iku ora bisa selak. Banjur nyopot klambine sing kumel iku lan katon kalung mutiara kang kebak tandha kamegahan. Kulite tukang ngemis iku pranyata putih lan wangi. Himsar lan bojone sanalika kaged.


  "Kowe anak Raja?" pitakone Himsar.   

  "Inggih."

   "Ning, geneya kowe nglakoni ngono?"

  "Kula pancen pados bojo ingkang mboten sami kaleh lintune. Kula pengin pados bojo ingkang mung nyawang kula tukang ngemis, sanes raja."

  "Oh, nyuwun pangapunten Pangeran," kandhane Himsar kang banjur ngambung pundhake putra mantune minangka tandha hormat lan setya.

Sabanjure, pestane dianakake kanthi regeng. Himsar dumadakan kelingan sedulure kandhung. Himyar kang sugih iku. Sedulure iku diundang. Maune sedulure iku aras-arasen teka merga ngerti yen sedulure iku mlarat. Nanging, kang dadi kagete nalika ana kreta teka mapag karo nggawa undangan kang ditulis ing kulit wedhus.

  "Iki prentahe sedulurku kang mlarat iku?" pitakone Himyar gumun.

  "Bener, iki prentah Baginda Pangeran kang dadi putra mantune Tuan Himsar."

  Bojone Himyar kaget nalika weruh temantene wanita iku kang pranyata wanita kang nate ngenggo kalung mutiarane kanthi pas. Mangkono uga, Ellya, dheweke uga kaged nalika weruh yen wanita kang nate menehi kalung iku budhene dhewe. Sabanjure dumadi tangis-tangisan rong keluarga kang meh rong puluh taun pisah marga kesombongan, kerakusan, lan kaangkaramurkan.

Sabanjure Ellya bahagia sawise dadi ratu. Kepriye nasibe Buyan?. Pranyata uripe dheweke susah banget. Ora ana siji-sijia wanita kang gelem dirabi merga tingkah lakune wong tuwane lan dheweke dhewe kang tansah nglarani atine wong liya. Mesakake Buyan kang ora ditampa ing pasrawungan. Sebab, wong padha ngerti kerakusane keluarga Buyan. Bandhane iku suwe-suwe pindhah menyang tangane wong liya. Keluarga Buyan dadi mlarat, lan sabanjure ditulungi dening keluarga Ellya.
Sumber:Boso Jowo

0 komentar:

Post a Comment