Cerita Cerita Islami
1. 10 Jenis Solat Yang Tidak Diterima Oleh Alloh
.........................................................................
2. Pesan Alloh S.W.T Kepada Nabi Musa A.S
.........................................................................
3. Adzab Bagi Mereka Yang Meninggalkan Sembahyang
.........................................................................
4. Alloh S.W.T. Menolak 1 dari 3 Do'a Rosululloh S.A.W
.........................................................................
5. Al-Qur'an Sebagai Pembela Di Hari AKhirat
........................................................................
6. Anak Kecil Yang Takut Api Neraka 1.2
........................................................................
7.
Antara Sabar Dan Mengeluh
........................................................................
8. Anjing ANjing Neraka
........................................................................
9. Auj Bin Unuq Dibinasakan oleh Burung Hud-Hud
........................................................................
10. Awan Mengikuti Orang yang Bertaubat
.........................................................................
11. Ayat Kursi Menjelang Tidur
.........................................................................
12. Balasan Meninggalkan Shola
.........................................................................
13. Bangunan yang Tidak Rusak Dan Pemilik Yang Tidak Bisa Mati
.........................................................................
14. Batu Batu Yang Aneh
.........................................................................
15. Bertani Di Syurga
.........................................................................
16. Bidadari Untuk Umar R.A
.........................................................................
17. Cinta Sejati Seorang Ibu Terhadap Anak-Anaknya
.........................................................................
18. Rasulullah S.A.W Mendatangi Kafilah Dagang
.........................................................................
19. Dipotong Tanganya Karena Memberi Sedekah
.........................................................................
20. Fathimah az-zahra rha dan Gilingan Gandumx
.........................................................................
21. Gunung Menangis Takut Tergolong Batu Api Neraka
.........................................................................
22. Gurau dan Canda Rasulullah S.A.W
.........................................................................
23. Hikmah Berbakti Pada Orang Tua
.........................................................................
24. Hikmah Meninggalkan Bicara Bohong
.........................................................................
25. Jangan Menyiksa Diri
.........................................................................
26. Jenazah Menjadi Babi Hutan
.........................................................................
27. Jibril A.S Kerbau, Kelelawar dan Cacing
.........................................................................
28. Juru Dakwah Yang Tidak Gentar
.........................................................................
29. Kain Kafan Rasulullah S.A.W
.........................................................................
30. Kamar Kamar di Syurga
.........................................................................
31. Kambing Dan Alat tenun
.........................................................................
32. Kasih Sayang Allah S.W.T
.........................................................................
33. Keberaniaan Sa'ed Bin Abu Waqqash R.A
........................................................................
34. Kelebihan Ayat Kursi
........................................................................
35. Kejujuran Seorang Saudagar permata
........................................................................
36. Kelebihan Umat Rasulullah S.A.W Menurut Pandangan Nabi Adam
........................................................................
37. Kesabaran Seorang perempuan Yang Dirasuk
........................................................................
38. Kisah Asal Usul Bekas Tapak Kaki Nabi Muhammad S.A.W
........................................................................
39. Kisah Asal Usul Hajar Aswad
........................................................................
40. Kisah Berkah di Sebalik Membaca Bismillah
........................................................................
41. Kisah Berpisahnya Roh Dari Jasad
........................................................................
42. Kisah Binatang Yang Bernama QUraisy
........................................................................
43. Kisah Bumi Dan Langit
........................................................................
44. Kisah Dari Kitab Allah Yang Dulu
........................................................................
45. Kisah Kelebihan Bershalawat Kepada Rasulullah S.A.W
........................................................................
46. Kisah Kelebihan Berpuasa Pada 10 Muharram/Assyura Dan Peristiwa2 Yang Terjadi Pada Bulan Tersebut
........................................................................
47. Kisah Lukman Al-Hakim Dengan Telatah Manusia
........................................................................
48. Kisah Lima Perkara Aneh
........................................................................
49. Kisah Malaikat Jibril Dan Mikail Menangis
........................................................................
50. Kisah Nafsu Yang Degil Pada Perintah Allah
........................................................................
51. Kisah Nabi Shalleh AS dan Unta Dari Batu KIsah Neraka Jahannam
........................................................................
53. Kisah Pemuda Beribu Bapakkan Babi
........................................................................
54. Kisah pemuda Yang Bernama Uzair
........................................................................
55. Kisah Pendeta Yang Insaf
........................................................................
56. Kisah Perlawanan ANtara Seorang pemuda Dan Iblis
........................................................................
57. Kisah Seekor Ulat Dengan Nabi Daud A.S
........................................................................
58. Kisah Si Pemalas Dengan Abu Hanifah
........................................................................
59. Kisah Seorang Kristen Masuk ISlam Sebab Memuliakan Assyura'
........................................................................
60. Kisah Tempat Tinggal Ruh
........................................................................
61. Kisah Unta Yang Menggagalkan Rencana Abu Jahal Untuk Membunuh Rasulullah S.A.W
........................................................................
62. Kisah Wali Allah Yang Sholat Di Atas Air
........................................................................
63. Kisah Kubur Berkata Saat Jenazah Fatimmah Az-Zahra Akan DImakamkan
........................................................................
64. Kisah Kurma Madinnah
........................................................................
65. 15 Bukti Keimanan
........................................................................
66. Mabuk Didalam Cinta Kepada Allah
........................................................................
67. Makanan Dari Hasil Tilik
........................................................................
68. Kisah Mangkuk Yang Cantik Madu dan Sehelai Rambut
........................................................................
69. Manusia Berhadapan Dengan 6 Persimpangan
........................................................................
70. Kisah Mayat Bangun Dari Kubur
........................................................................
71. Menahan Lapar Semalaman Karena Menghormati Tamu
........................................................................
72. Minum Arak Puncak Segala Kejahatan
........................................................................
73. Nabi Idris Dan Pedoman Hidup
........................................................................
74. Nabi Ilyas A.S Dan Malaikat
........................................................................
75. Nabi SUlaiman A.S dan Seekor Semut
........................................................................
76. Nama-Nama Syurga Dan Neraka
........................................................................
77. Niat Taubat Menukar Arak Dengan Madu
........................................................................
78. Orang Yang Paling Berani
........................................................................
79. Pahala Membantu Tetangga Dan Anak Yatim
........................................................................
80. Pahala Sebanyak Bintang Di Langit
........................................................................
81. Pahlawan Neraka
........................................................................
82. Penderitaan yang Dialami Oleh Abu Hurairah
........................................................................
83. PerCakapan Antara Rasulullah S.A.W Dengan Iblis
........................................................................
84. Percakapan Nabi Musa A.S Dengan Tuhan
........................................................................
85. Permohonan Si Miskin Dan Si Kaya
........................................................................
86. Rahasia Khusyuk Dalam Sholat
........................................................................
87. Rasulullah S.A.W dan Seoarang Arab Badu'i
........................................................................
88. Rasulullah S.A.W Dan Uang 8 Dirham
........................................................................
89. Rasulullah S.A.W Dan pengemis Buta
........................................................................
90. Rela Dimasukkan Kedalam Neraka
........................................................................
91. Riak Memusnahkan Pahala
........................................................................
92. Saudara Mara Kekayaan Dan Amal
........................................................................
93. Seorang Anak Membantah Perintah Ayahnya
........................................................................
94. Suara Syaitan Yang Menggoda Iman
........................................................................
95. Mati Syahid Setelah Mengucapkan Syahadat
........................................................................
96. Tanda Tanda Kiamat
........................................................................
97. Tidak Akan Masuk Neraka Orang Yang Menangis Karena Takut Allah
........................................................................
98. 7 Macam Pahala Yang Dapat Dinikmati Setelah Mati
........................................................................
99. Unta Menjadi Hakim
........................................................................
100. Wahyu Ter Akhir Kepada Rasulullah S.A.W
........................................................................

Bahasa Jawa
1. Kamus-kamus Jowo sing Lucu
.........................................................................
2. Primbon Jowo Nate Kondo
.........................................................................
3. Parik'an lan Tembung2 Jowo
.........................................................................
4. Gojekan lan Guyonan Jowo
.........................................................................
5. Cerito-Cerito ing Boso Jowo (sedulur loro)
........................................................................
6. Sinonim lan ukoro jowo
........................................................................
7.
Jenenge lan jenise Anak Kewan, godong lsp.
........................................................................
8. Cerito Lucu bab Sholat
........................................................................
9. Paribasan Jowo
........................................................................
10. Judul Film Sing Artine Boso Jowo
........................................................................
11. Judul Lagu Sing Artine Boso Jowo
........................................................................
12. Sifate Sawijineng wong iku Iso didelok songko carane ngentut
........................................................................
13. Boso Jowo ki boso kang sugih
........................................................................
14. Pitutur jowo ojo dilalekno
........................................................................
15. Manungso
........................................................................
16. Dunyo iki wes Tuo
........................................................................
17. Wolak Walik Ing Jaman
........................................................................

TERBUKTI MEMBAYAR ANDA

Monday, October 11, 2010

Budi Pekerti


Pengertian Budi Pekerti

Pengertian Budi Pekerti
Budi pekerti terdiri dari dua kata yakni budi dan pekerti. Budi yang berarti sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. Pekerti berarti kelakuan. Secara terminologi, kata budi ialah yang ada pada manusia berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati, yang disebut behavior.

Kata budi pekerti dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku, perangai, akhlak. Budi pekerti mengandung makna perilaku yang baik, bijaksana dan manusiawi. Di dalam perkataan itu tercermin sifat, watak seseorang dalam perbuatan sehari-hari. Budi pekerti sendiri mengandung pengertian yang positif. Namun penggunaan atau pelaksanaannya yang mungkin negatif. Penerapannya tergantung pada manusia.

Budi pekerti didorong oleh kekuatan rohani manusia yakni pemikiran, rasa dan karsa yang akhirnya muncul menjadi perilaku yang dapat terukur dan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Pemikiran mempunyai tabiat kecenderungan kepada ingin tahu dan mau menerima yang logis, dan sebaliknya tidak mau menerima yang tidak masuk akal. Manusia diberi kesempatan berpikir dan mengembangkan, serta membimbing akal ke arah yang benar.

Sedangkan rasa mempunyai tabiat kecenderungan pada keindahan. Letak keindahan adalah pada keharmonisan susunan sesuatu, harmonis antara unsur jasmani dengan rohani, harmonis antara mental dan tingkah laku, harmonis susunan keluarga. Keharmonisan akan menimbulkan rasa nyaman dalam kalbu dan tentram dalam hati.

Jika tidak ada keharmonisan akan timbul gejolak dalam hati, timbul keresahan dan kegelisahan yang mengganggu kenyamanan hati.

Manusia memiliki karsa yang berhubungan dengan pemikiran dan rasa. Karsa disebut kemauan atau kehendak, hal ini berbeda dengan keinginan. Keinginan lebih mendekati pada senang atau cinta yang terkadang berlawanan antara satu keinginan dengan keinginan yang lainnya dari seseorang pada suatu waktu yang sama. Kehendak atau kemauan adalah keinginan yang dipilih antara keinginan-keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Dengan kata lain kehendak adalah keinginan yang dimenangkan di antara keinginan yang banyak setelah mengalami kebimbangan.

Pengertian Akhlak dan Budi Pekerti
1. Pengertian Akhlak
Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku dan tabiat. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai kata akhlak, moral dan etika yang ketiganya memiliki makna hampir sama, yakni tingkah laku manusia.

Namun jika dilihat dari sumbernya, ketiga kata tersebut akan berbeda. Akhlak bersumber dari agama. Moral berasal dari adat-istiadat masyarakat. Sedangkan etika, filsafat oral dari akal pikiran.

Jika dikaji lebih mendalam dan dihubungkan dengan konteks kalimat kata akhlak, moral dan etika memiliki pengertian yang berbeda. Akhlak adalah tingkah laku baik, buruk, salah benar yang merupakan penilaian dipandang dari sudut hukum yang berlaku dalam ajaran agama. Moral, istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Yang dimaksud penilaian benar atau salah dalam moral, adalah masyarakat secara umum.

Sedangkan etika merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik dan buruk, ukuran yang dipergunakan adalah akal pikiran. Jika diperbandingkan antara ketiga kata tersebut maka etika merupakan ilmu, moral adalah ajaran, dan akhlak adalah tingkah lakumanusia.


Budi Pekerti(Menurut Jawa)

gambar_4
Secara umum Budi Pekerti berarti moral dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan ini.


Ini adalah tuntunan moral yang paling penting untuk orang Jawa tradisional. Budi Pekerti adalah induk dari segala etika ,tatakrama, tata susila, perilaku baik dalam pergaulan , pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pertama-tama budi pekerti ditanamkan oleh orang tua dan keluarga dirumah, kemudian disekolah dan tentu saja oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.


Pada saat ini dimana  sendi-sendi kehidupan banyak yang goyah karena terjadinya erosi moral,budi pekerti masih relevan dan perlu direvitalisasi.
Budi Pekerti yang mempunyai arti yang sangat jelas dan sederhana, yaitu : PerbuatanPekerti) yang dilandasi atau dilahirkan oleh Pikiran yang jernih dan baik ( Budi).


Dengan definisi yang teramat gamblang dan sederhana dan tidak muluk-muluk,  kita semua dalam menjalani kehidupan ini semestinya dengan mudah dan arif dapat menerima tuntunan budi pekerti.


Budi pekerti untuk melakukan hal-hal yang patut, baik dan benar.Kalau kita berbudi pekerti, maka jalan kehidupan kita paling tidak tentu selamat, sehingga kita bisa berkiprah menuju ke kesuksesan hidup, kerukunan antar sesama dan berada dalam koridor perilaku yang baik.


Sebaliknya, kalau kita melanggar prinsip-prinsip budi pekerti, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, dari yang sifatnya ringan, seperti tidak disenangi/ dihormati orang lain, sampai yang berat seperti : melakukan pelanggaran hukum sehingga bisa dipidana.
Penanaman Budi Pekerti


Esensi Budi Pekerti, secara tradisional mulai ditanamkan sejak masa kanak-kanak, baik dirumah maupun disekolah, kemudian berlanjut dalam kehidupan dimasyarakat.


Dirumah dan keluarga
Sejak masa kecil dalam bimbingan orang tua, mulai ditanamkan pengertian baik dan benar seperti etika, tradisi lewat dongeng, dolanan/permainan anak-anak yang merupakan cerminan hidup bekerjasama dan berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan.
gambar_5
Berperilaku yang baik dalam keluarga amat penting bagi pertumbuhan sikap anak selanjutnya. Dari kecil sudah terbiasa menghormat orang tua atau orang yang lebih tua, misalnya : jalan sedikit membungkuk jika berjalan didepan orang tua dan dengan sopan mengucap : nuwun sewu( permisi), nderek langkung ( perkenankan lewat sini).


Selain berperilaku halus dan sopan, juga berbahasa yang baik untuk menghormati sesama, apakah itu bahasa halus ( kromo) atau ngoko ( bahasa biasa). Bahasa Jawa yang bertingkat bukanlah hal yang rumit, karena unggah ungguh basa( penggunaan bahasa menurut tingkatnya) adalah sopan santun untuk menghormat orang lain.
Bahasa kromo dan ngoko
Pada dasarnya ada dua tingkatan dalam bahasa Jawa,yaitu : Kromo, bahasa halus dan ngoko, bahasa biasa. Bahasakromo dipakai untuk menghormat orang tua atau orang yang perlu dihormat, sedangkan ngoko biasanya dipakai antar teman.
Semua kata yang dipakai dalam dua tingkat bahasa tersebut berbeda, contoh :
Bahasa Indonesia : Saya mau pergi.
Kromo                     : Kulo bade kesah.
Ngoko                     : Aku arep lunga.


Dalam percakapan sehari-hari, orang tua kepada anak memakai ngoko, sedang anaknya menggunakan kromo. Dalam pergaulan dipakai pula bahasa campuran yang memakai kata-kata dari kromo dan ngoko dan ini lebih mudah dipelajari dalam praktek dan sulit dipelajari secara teori.
Ora ilok, suatu kearifan
Orang tua zaman dulu sering bilang : ora ilok,artinya tidak baik, untuk melarang anaknya.Jadi anak tidak secara langsung dilarang, apalagi dimarahi.Ungkapan tersebut dimaksudkan , agar si anak tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan atau mengganggu keharmonisan alam. Misalnya ungkapan : Ora ilok ngglungguhi bantal, mengko wudhunen (Tidak baik menduduki bantal , nanti bisulan). Maksudnya supaya tidak menduduki bantal, karena bantal itu alas kepala. Meludah sembarang tempat atau membuang sampah tidak pada tempatnya, juga dibilang ora ilok, tidak baik. Tempo dulu, orang tua enggan menjelaskan, tetapi sebenarnya itu merupakan kearifan. Lebih baik melarang dengan arif, dari pada dengan cara keras.


Tembang yang bermakna
in_budipekerti
Pada dasarnya, pendidikan informal dirumah, dikalangan keluarga adalah ditujukan kepada harapan terbaik bagi anak asuh. Coba perhatikan ayah atau ibu yang meninabobokkan anak dengan kasih sayang melantunkan tembang untuk menidurkan anak , isinya penuh permohonan kepada Sang Pencipta, seperti tembang : Tak lelo-lelo ledung, mbesuk gede pinter sekolahe, dadi mister, dokter, insinyur. ( Sayang, nanti sudah besar pintar sekolahnya, jadi sarjana hukum, dokter atau insinyur).


Atau doa dan  permohonan yang lain : Mbesuk gede, luhur bebudhene,jumuring ing Gusti, angrungkubi nagari ( Bila sudah dewasa terpuji budi pekertinya, mengagungkan Tuhan dan berbakti kepada negara).


Pendidikan tradisional zaman dulu mengandung kesabaran, nerimo ing pandhum, pasrah, ayem tentrem, tansah eling marang Pangeran ( selalu dengan sabar menerima dan mensyukuri pemberian Tuhan, pasrah. Pengertian pasrah adalah tekun berusaha dan menyerahkan keputusan kepada Tuhan.Hati tenang tentram, selalu ingat kepada Tuhan).Perlu digaris bawahi bahwa kepercayaan orang Jawa tradisional kepada Tuhan itu sudah mendarah daging sejak masa kuno, sehingga anak-anak Jawa sejak kecil sudah sering mendengar kata-kata orang tua : Kabeh sing neng alam donya iku ana margo kersaning Gusti. ( Semua yang ada didunia ini ada karena kehendak Tuhan).Sehingga bagi orang Jawa tradisional, apapun yang terjadi, akan selalu pasrah dan mengagungkanGusti/Tuhan. Itu sudah menjadi watak bawaan yang mendarah daging.
gambar_6
Biasanya ketika anak mulai berumur lima tahunan, secara naluri mulai diterapkan ajaran unggah-ungguh, sopan santun, etika, menghormati orang tua dan orang lain. Inkulturisasi, penanaman etika ini sangat penting karena menjadi dasar supaya si anak hingga dewasa dapat membawa diri dan diterima dalam pergaulan dimasyarakat, mampu bersosialisasi dan punya budaya malu. Punya sikap mendahulukan kepentingan orang lain, peka dan peduli kepada sekeliling dan lingkungan. Punya kebiasaan hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang dan hormat dilingkungan keluarga dan masyarakat. Penanaman sikap sejak dini ini penting karena akan merasuk dalam rasa, sehingga kepekaannya tidak mudah hilang.


Peduli Lingkungan
Pendidikan yang mengarah kepada peduli dan kasih terhadap lingkungan dan alam, juga sudah dimulai sejak usia belia.Anak-anak diberi pengertian untuk tidak bersikap sewenang-wenang kepada binatang dan tanaman dan juga menjaga kebersihan alam, tidak merusak alam.
Anak kecil yang dirumahnya punya binatang peliharaan seperti anjing, kucing, burung, selalu diberitahu oleh orang tuanya untuk merawat nya dengan baik, memberi makan yang teratur, dijaga kebersihannya, kandangnya juga bersih  dan tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan justru harus dilindungi dan dikasihi.
gambar_7
Tanaman dan pepohonan juga harus dirawat dengan baik, disiram setiap sore, kadang-kadang diberi pupuk, dijaga supaya tumbuh subur dan sehat dan cantik penampilannya ,sehingga enak dipandang.


Tanaman yang dirawat akan membalas kebaikan kita, daunnya, , bunganya, buahnya, kayunya, akarnya, bisa memberi faedah yang berguna.
Bumi tempat kita berpijak, juga harus dilindungi, diurus yang baik, jangan asal saja menggali-gali tanah ,kalau memang tidak ada tujuan yang bermanfaat.Sumber air juga harus dijaga, tidak boleh dikotori.


Prinsipnya, kita harus dengan sadar dan sebaik-baiknya merawat, menggunakan dan mensyukuri semua pemberian alam dan Sang Pencipta.


Pendidikan formal
Selain pendidikan non-formal yang berkembang dan berpengaruh positif, pendidikan formal tentu saja mempunyai peran sangat penting.Anak dididik supaya cerdas dan punya budi pekerti.


Sejak ditaman bermain/Play group, TK,SD, anak diperkenankan  dan dibiasakan bersosialisasi, ditanamkan etika, sopan santun, kebersihan, rasa kebersamaan, rasa kebersamaan dialam sebagai satu kesatuan kosmos, ditanamkan rasa solidaritas dan kasih sayang demi keselarasan, keseimbangan dan perdamaian.


Tentu juga diajarkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam tradisi dan adat istiadat.
gambar_8
Dimasa penjajahan dulu, sekolah-sekolah pribumi seperti Taman Siswa, menanamkan pendidikan yang penuh dengan semangat juang dan nasionalisme, persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah.


Etika Pergaulan
Sebagai bangsa yang berbudaya, sebaiknya semua pihak menampilkan sikap yang santun dalam pergaulan, membuat orang lain senang, dihargai. Orang itu senang bila dihargai, disapa dengan kata-kata yang baik, termasuk wong cilik, orang ekonomi lemah.Wong cilik akan santun kepada orang yang menghargai mereka. Orang santun, meski derajatnya tinggi, tidak sombong, ini orang yang berbudaya.Orang yang berperilaku baik, berbahasa baik, berbudi baik, selain dihargai orang lain, secara pribadi juga untung, yaitu akan mengalami peningkatan taraf kejiwaannya, mengalami kemajuan batiniah.
Pelajaran dari cerita wayang
Cerita yang bersumber dari pewayangan juga penting untuk pendidikan budi pekerti secara umum.
Bagi orang Jawa tradisional, apa yang dikisahkan dalam wayang adalah merupakan cermin dari kehidupan, oleh karena itu wayang sangat populer di Jawa sampai saat ini.


Pelajaran yang bisa ditarik dari pewayangan adalah , antara lain :
 1. Didunia ini ada baik dan jahat, pada akhirnya yang baik yang menang, tetapi setiap saat yang jahat akan berusaha untuk menggoda lagi.
 2. Ikutilah contoh dari sikap hidup Pandawa, lima satria putra Pandu yaitu Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa dan satria-satria yang lain yang mempunyai watak luhur, jujur, sopan. Mereka berjuang demi kebenaran, untuk kesejahteraaan rakyat dan negara. Mereka dengan tekun dan ikhlas mendalami spiritualitas, kebatinan. Mereka menggunakan kemampuan, kesaktiannya untuk tujuan yang mulia. Satria itu orang yang berbudi pekerti, berwatak luhur dan bertanggung jawab.
 3. gambar_9
  Jangan mencontoh sikap para Korawa,seratus orang putra Destarata,yaitu Duryudana dan adik-adiknya beserta kroni-kroninya. Mereka itu tidak jujur, serakah mencari kekayaan materi dan kekuasaan, sikapnya kasar, tidak sopan, culas.Mereka digambarkan sebagai raksasa. Raksasa dalam bahasa Jawa adalah Buto artinya buta, tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang salah dan yang benar.
 4. Dari epoch Ramayana, Prabu Rama, Anoman dan anah buahnya punya watak satria luhur, sebaliknyaRahwanaSarpakenaka adalah raksasa-raksasa yang rakus dan keji, tanpa rasa kemanusiaan.
 5. Penghuni Alam Raya ini tidak hanya manusia, hewan dan mahluk yang kasat mata, tetapi juga ada mahluk-mahluk lain yang biasanya disebut mahluk halus, ada yang baik dan ada yang jahat wataknya.
 6. Ada alam Kadewatan yang dihuni dewa dewi yaitu di Kahyangan. Penguasa Jagat Raya adalah Sang Hyang Wenang yang dalam pelaksanaannya memberi wewenang kepada Batara Guru.
 7. Dalam hidupnya manusia selalu mensyukuri berkah dan anugerah Tuhan, selalu berdoa dan mengagungkan Tuhan, Sang Pencipta.Garis kehidupan manusia sesuai ketentuan yang diketahui dan diizinkan Tuhan.Titah bisa berkomunikasi dengan Sang Penguasa Jagat Raya, Tuhan melalui perantaraan dewa dewi ataupun secara langsung. Ini tentu merupakan anugerah Gusti kepada titahnya yang terpilih, tidak sembarang orang.Pemberitahuan Ilahi juga bisa diterima melalui wahyu secara langsung ataupun lewat mimpi.Dalam cerita wayang, seseorang bisa dikontak oleh utusan Kahyangan setelah bertapa ditempat yang sepi untuk beberapa saat(.Dewa-dewi dalam pengertian lain bisa disebut  Malaikat atau Angels).  
 8. Manusia yang sudah diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan dibumi ini oleh Sang Pencipta, tidak layak kalau menyia-nyiakan hidupnya. Dia harus menjadi manusia yang berbudi pekerti, melaksanakan darma anak manusia untuk memayu hayuning bawana . ( Melestarikan bumi dan mempercantik kehidupan dibumi.)               
                                                                            .
Legenda –legenda tanah Jawa menggambarkan :
 1. Adanya raja-raja dan penguasa yang adil dan tidak adil;ada yang baik, bijak, tetapi ada juga yang bengis dan kejam.’
 2. Kejujuran dan kelicikan.
 3. Pahlawan dan pengkhianat
 4. Negeri aman, adil makmur dan negeri yang serba semrawut dan kacau.
 5. Kekuasaan untuk rakyat dan penyalahgunaan kekuasaan. 
 6. Masyarakat adil makmur tata tentram kerta raharja adalah suasana kehidupan masyarakat yang didambakan orang Jawa.


Tatakrama dan Tata Susila


Tatakrama dan Tata Susila juga tak terlepas dari budi pekerti. Berlaku sopan, bertatakrama yang meliputi sikap badan, cara duduk, berbicara dll. Misalnya dengan orang tua berbahasa halus/kromo, dengan teman berbahasa ngoko. Bahasa Jawa memang unik, dengan mudah bisa menunjukkan sifat tatakrama seseorang.


Menghormati orang tua, guru, pinisepuh adalah wajib, tetapi tidak berarti yang muda tidak dihormati. Hormat kepada orang lain itu satu keharusan.
Itu kesemuanya termasuk dalam Tata Susila- etika moral, yang juga meliputi :
 1. morality1
  Jujur, tidak menipu, welas asih kepada sesama. Berkelakuan baik tidak melakukan Mo Limo, yaitu : Main/berjudi; madon/ main perempuan atau selingkuh;mabuk karena minuman keras;madat menggunakan narkoba dan maling .Tentu saja tindakan jahat yang lain seperti membunuh, menista, mengakali,memeras, menyuap, melanggar hukum dan berbuat kejam ,harus tidak dilakukan.
 2. Berperilaku baik dengan menghindari perbuatan salah, supaya nama baik tetap terjaga dan supaya tidak kena malu.Terkena malu bagi orang Jawa tradisional adalah kehilangan kehormatan.Ada pepatah Jawa menyatakan : Kehilangan  semua harta milik itu tidak kehilangan apapun; kehilangan nyawa artinya kehilangan separoh hidup kita; tetapi kalau kehilangan kehormatan artinya kehilangan semuanya.
 3. Memelihara kerukunan, bebas dari konflik diantara keluarga, tetangga, kampung, desa, selanjutnya ditingkat negara dan dunia, dimana hubungan harmonis antar manusia teramat penting. Kerusakan dan kekacauan yang timbul didunia ini, yang paling besar adalah dikarenakan oleh sikap manusia’Ingatlah pepatah : Rukun agawe santoso artinya : Rukun membuat kita sehat kuat.
 4. Bersikap sabar, nrimo artinya menerima dengan ikhlas dan sadar jalan kehidupan kita dan tidak perlu iri kepada sukses orang lain Ingin hidup sukses harus berusaha dengan keras dan rajin dan mohon restu Tuhan, hasilnya terserah Tuhan.
 5. Tidak bersikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Ada petuah : Sepi ing pamrih, rame ing gawe.artinya bertindak tanpa pamrih dan selalu siap bekerja demi kepentingan  masyarakat dan kesejahteraan umat.Sikap yang demikian ,mudah menimbulkan tindakan ber-gotong royong, baik dalam lingkungan kecil maupun besar.
 6. Gotong Royong adalah kerjasama saling membantu dan hasilnya sama-sama dinikmati. Ini bisa berlaku diskop kecil seperti antar tetangga kampung yang merupakan kebiasaan yang sudah berjalan sejak masa kuno. Yang digotong royongkan antara lain : sama-sama membersihkan jalan desa, memperbaiki pra sarana seperti jalan desa, saluran air, balai desa dsb.Ada juga yang bergotong royong ramai-ramai membangun rumah seorang warga dll. Jadi pada intinya gotong royong adalah kerjasama antar beberapa pihak yang menghasilkan nilai lebih dipelbagai bidang yang dikerjakan bersama tersebut. Dasar gotong royong adalah sukarela dan untuk kepentingan bersama yang meliputi bidang-bidang perawatan, pembangunan, produksi dll.Tiap peserta akan menangani bidang pekerjaan yang merupakan kemahirannya dan itu akan bersinerji dengan ketrampilan peserta lain dan “proyek” akan berjalan lancar.Berdasarkan pengalaman yang sukses dari gotong royong lingkup kecil,  gotong royong bisa dipraktekkan berupa sinerji yang berskala nasional, regional ,bahkan internasional.
Kembali ke Budi Pekerti


Pada saat keprihatinan melanda kehidupan dinegeri tercinta ini dan itu sebab pokoknya adalah kemerosotan moral dan hukum yang sulit ditegakkan , kebenaran diplintir , rasa malu hilang entah kemana, mana yang  baik mana yang buruk dikaburkan, tata susila tak diperhitungkan.Lalu dimana pula kejujuran?Yang lagi ngetrend pada saat ini adalah janji-janji, terutama janjinya  para politikus.  Ini katanya zaman krisis multi dimensi, kalau orang dulu bilang  : Ini zaman edan !


Dalam keadaan sulit seperti apapun, tentu ada jalan keluarnya, tidak semua orang bersifat jelek, tidak semua pemimpin  lupa diri, ada masih anak bangsa yang berkwalitas, jujur, pandai, trampil, trengginas,berani hidup sederhana, dalam perilaku dan tindakannya didasari nurani dan berkah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang . Inilah anak bangsa, satria bangsa yang mumpuni dan akan mrantasi gawe, mengentaskan bangsa dan negara ini dari keterpurukan dan membawa kekehidupan yang lebih baik , sejahtera, aman, adil dan makmur.


Kalau kita merenung dengan hening, berbicara dengan nurani, tiada  sedikit keraguan bahwasanya Budi Pekerti yang sarat dengan ajaran luhur moral dan etika dan kepasrahan kepada Tuhan, merupakan resep mujarab supaya bangsa dan negara terlepas dari segala keruwetan yang dihadapi ( Ngudari ruwet rentenge bangsa lan negara ).


Krisis yang dihadapi akan ditanggulangi dengan baik bila kita semua, terutama mereka yang menjadi pemimpin, priyayi, birokrat, dengan sadar dan mantap, melaksanakan semua tindakan dengan dasar budi pekerti.


Budi Pekerti yang merupakan kearifan lokal, pada dasarnya mengandung nilai-nilai universal.
Budi Pekerti akan membangkitkan kepribadian yang berkwalitas : tanggap ( peka), tatag ( tahan uji), dan tanggon ( dapat diandalkan).
sumber:
http://jagadkejawen.com/id/budi-pekerti/budi-pekerti
0 komentar:

Post a Comment